Какво CV, в какъв формат да избера?


Абревиатурата CV идва от латинските думи curriculum vitae, произнася се курѝкулум вѝт. Това е професионална автобиография която се използва широко при подаване на документи при кандидатстване за работа или при писмено представяне. В буквален превод от латински език, curriculum vitae означава „история на живота“.

В много страни по света CV е универсално наименование и тип на професионалната автобиография, но някои държави и езици вместо CV се използва например термина резюме, който на български има по-различно значение. На английски се ползват понятията CV или resume, а на немски се нарича Lebenslauf.

Съществуват различни формати на CV-та, като най-популярният от тях е Europass. Предимствата му са, че е лесен за използване и разпознаваем от работодателите. Недостатъците му са, че е изчистен и показва само информация за определени сфери (опит, образование и други) само с текст и подредена в даден хронологичен ред. Този формат обикновено създава трудности за специалиста по подбор поради своята специфика. Така например, ако получи 100 еднакви на пръв поглед документа, той трябва да изчете всичките (което ще му струва доста време и усилия) за да открие и да подбере от тях кандидатурите които отговарят на търсеният от него профил.

CV-Star подобрява този процес с професионално изработени биографии които отличават кандидата от масовката с различен формат, дизайн и графично оформление и улесняват специалиста по подбор да открие бързо и лесно подходящи кандидати които да покани на интервю. 

Коментарите са изключени.